cc-confidentialitate - Cladiri comerciale

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Ultima actualizare: aprilie 2019

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. Bunuri  SRL, denumita in continuare ( ``Broker``) cu sediul în Cluj Napoca, Str. Miko Imre, Nr. 8, Judetul Cluj, Nr.inreg. J12/1058/2016, CUI 35785054, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://cladiricomerciale.ro/ denumita in continuare („Site-ul”), conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si a Regulamentului General privind Protectia Datelor (EU GDPR 679/2016).

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Broker-ul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi: nume şi prenume, telefon, e-mail, CNP, adresa, numar si serie act de identitate, denumire firma, adresa firma, CUI firma, telefon, e-mail, adresa de facturare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul https://cladiricomerciale.ro/, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei oferte de cumparare sau cereri de informatii si derularii procesului de achizitie  prin intermediul Site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Broker-ul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact unde puteti pune întrebări sau reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu carcter personal

III.1. Dacă sunteți Client al Site-ului, Broker-ul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

·    In scopul intermedierii online si offline a vanzarilor si cumpararilor de bunuri aflate in proprietatea partenerilor nostri. In acest scop preluam datele dumneavoastra prin intermediul formularelor online ``Cere informatii suplimentare`` si ``Oferta de cumparare`` si formularelor offline/fizice ``Fisa de vizionare`` si ``Oferta de cumparare`` si le transmitem catre partenerii nostrii care sunt: institutii bancare si nebancare care ofera spre vanzare bunurile promovate pe site-ul https://cladiricomerciale.ro/. Prin transmiterea acestor date catre partenerii nostrii incep procedurile de negociere in vederea vanzarii-cumpararii de bunuri imobile. Reprezentantii nostri va vor contacta pentru a va explica procedurile de vanzare-cumparare.

Temei: Prelucrarea datelor în acest scop are la bază acceptul dumneavoastră cu privire la Termenii si Conditiile de utilizare a site-ului https://cladiricomerciale.ro/. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru inregistrarea dumneavoastra ca posibil cumparator si inceperea procedurilor de vanzare-cumparare de bunuri imobile. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință neinceperea procedurilor de vanzare-cumparare.

·      Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin Broker-ului în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Broker-ului de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

·       Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms, voce) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Broker, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare din cele doua formulare ``Cere informatii suplimentare`` si ``Oferta de cumparare``. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail / sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați facand click pe campul ``Sterge cont`` din contul dumneavoastra de utilizator. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

·       In scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor pentru acest scop are la bază acceptul dumneavoastra cu privire la Politica utilizare cookies si interesul legitim al Broker-ului de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

·       Pentru solutionarea intrebarilor, plângerilor si reclamaţiilor venite din partea dumnoavoastra ca urmare a utilizarii serviciilor noastre.

Temei: Prelucrarea datelor pentru acest scop are la bază interesul legitim al Broker-ului de a asigura o relatie corecta si transparenta cu dumneavoastra prin soluționarea cat mai rapida a diferitelor probleme care pot aparea ca urmare a utilizarii serviciilor noastre. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți Vizitator al Site-ului, Broker-ul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

·     Daca sunteți vizitator al Site-ului, Broker-ul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact unde puteti pune întrebări sau reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Temei: Prelucrarea datelor pentru acest scop are la bază completarea de catre dumneavoastră a campurilor de la rubrica contact. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul completarii de catre dumneavoastra a campurilor de la aceasta rubrica nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

·       Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Broker-ului de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Broker-ul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonului ``Ștergere cont`` din secțiunea ``Contul meu``, Broker-ul va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul Site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen iar datele dumneavoastra vor fi sterse din baza noastra de date. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea tuturor datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea tuturor datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos..

În cazul în care sunteți un client cu care avem relatii contractuale, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior, conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Broker-ului (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Broker-ul va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Broker pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Broker-ul poate dezvălui datele dumneavoastră numai catre:

1.     Parteneri - institutii bancare si nebancare care ofera spre vanzare bunurile aflate in proprietatea lor, listate si promovate pe Site. Prin inregistrarea pe Site dumneavoastra va exprimati consimtamantul, in limitele legislatiei in vigoare, de a fi contactati de catre Reprezentantii si Partenerii Site-ului   prin e-mail, telefon sau sms.

  

2.     Către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

·       pentru administrarea Site-ului;

·      în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Broker-ulprin intermediul Site-ului;

·     pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

·    pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

·      pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

·        atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Broker pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

·        dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Broker, conform celor descrise în prezentul document;

·        dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Broker-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

·        dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Broker a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete. Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproportionate;

·        dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

§  acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

§  în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

§  în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

§  în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

§  în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

§  datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul;

§  este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Broker-ulsă anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

·         dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

§  persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

§  prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

§  operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

§  persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

·         dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Broker către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

·        dreptul la opoziție în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

§  în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Broker-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Broker-ul poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

§  în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct;

·         dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

·         dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@cladiricomerciale.ro  sau telefonic la numerele: 0786.925740 sau 0786.925741.

Toate prevederile acestui document pot suferi modificari sau actualizari. Va recomandam ca la fiecare utilizare a site-ului https://cladiricomerciale.ro/ sa verificati prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica utilizare cookies